NANOTUBE ELECTRONIC BANDS / ELEKTRONSKE ZONE


Symmetry assigned electronic bands of single-wall carbon nanotubes. For the chiral tube (8,2) with the line group T1128 D2 = L281822 the bands are double degenerate in the interior of Brillouin zone irreducible domain, while at its edges the U-parity of the nondegenerate states is emphasized (+/-); km- (m is given at the both edges of the band kEm) and km-numbers assignation on (a) and (b), (c) and (d): The bands of the zig-zag (10,0) and the armchair (10,10) tubes (line group T120 D10h = L2010/mcm) are four-fold (kGm) or double degenerate (kEA/B0/10, σv parity A or B given next to m); z-reversal parity (+ or -) and nondegenerate states (box) appear at the edges of the irreducible domain.
nanotubes electronic bands
Simetrijski asignirane elektronske zone jednoslojnih karbonskih nanotuba. Za kiralnu tubu (8,2), sa linijskom grupom T1128 D2 = L281822, zone su dvostruko degenerisane u unutrasnjosti ireducibilnog domena Briluenove zone; na krajevima zone je oznacena U-parnost nedegenerisanih stanja (+/-). km- (m je dato na oba kraja zone kEm) i km-kvantni brojevi asignacije korisceni su na slikama (a) and (b), (c) i (d): Zone cik-cak (10,0) i sedlaste (10,10) tube (linijska grupa T120 D10h = L2010/mcm) su cetvorostruko (kGm) ili dvostruko degenerisane (kEA/B0/10, σv parnost A or B je data pored m). Na krajevima domena se pojavljuju i nedegenerisana stanja (kvadrat) sa parnoscu pri z-inverziji (+/ -).